ویژگی های اساسی لوگوی تاثیرگذار

در این مقاله به تعدادی از ویژگی‌هایی  میپردازیم  ، که در طراحی لوگوی استاندارد و موفق و تاثیرگذار به کسب

10 مهارت فوق العاده برای تبدیل شدن به یک طراح لوگو موفق

“هر طراحی خوب با یک داستان عالی آغاز می‌شود!” شخصیت و هویت یک برند را می‌توان به روش‌های متعددی بیان

اهمیت لوگو ؟ 5 دلیل برای داشتن لوگو

حتی اگر نام برند با طراحی آن‌ها تلفیق نشده باشد، من حدس می‌زنم که حداقل %۹۹/۹۹ از انسان‌های روی کره‌ی